MS er en av våre vanligste nevrologiske sykdommer. Man kan undre seg over hvordan små inflammasjoner i sentralnervesystemet, dvs. hjernen og ryggmargen, kan påvirke kroppens funksjoner så sterkt som de gjør ved MS. Hva er det egentlig som skjer i kroppen, og hvorfor klarer man ikke å helbrede sykdommen? Man kan også undre seg over hvorfor MS nesten kun rammer unge mennesker, og hvorfor sykdommen forekommer hyppigere her på nordlige breddegrader.

MS antas å være en autoimmun sykdom, og med det mener man at kroppens immunforsvar går til angrep på kroppens egne proteiner. Ved MS er det myelin, en fettlignende substans som omgir nervetrådene, og de underliggende nervetrådene som først og fremst ødelegges. Hver gang myelinet utsettes for inflammasjon, dannes det små arr som fører til at overføringen av nerveimpulser svekkes.

I dag vet vi at mange mennesker med MS har et liv med høy livskvalitet i lang tid til tross for at de opplever hemmende symptomer. Mens andre personer med MS kan trenge mer hjelp i sitt dagligliv.

Referanse: http://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/nevrologi/multippel-sklerose-ms
GZNO.MS.16.05.0092

Du kan lese mer om MS på MS-Guiden.no

Les mer om: Å stille en MS-diagnose

Les mer om: Symptomer på MS

Les mer om: Å leve med MS